26.10.2015

Ego

EGO

Ego s sebou nese nevědomí.

„Ego není ničím jiným než ztotožňování se s formami, především těmi myšlenkovými. Ve výsledku to znamená, že si člověk vůbec neuvědomuje své propojení s celkem, vnitřní jednotou se všemi ostatními a vším ostatním, ani se Zdrojem. To že jsme zapomněli jaké to je, když dojde ke splynutí s ostatními a se Zdrojem, nám způsobuje utrpení a iluzi.
Co je to vlastně ego? Pojem ego, neboli já, se řídí principem reality a vyrovnává působení složky sociální (superego) a pudové (id), je vědomé i předvědomé, a výsledkem jeho činnosti je naše chování.“

To je popis ega z Wikipedie.

Abych řekla pravdu, vlastně nevím co bych vám k egu napsala, jak bych ho měla odborně popsat.

Můžu ale napsat jak jsem to pochopila a předtím i zažívala já.
Vnímám a chápu ego, jako ztotožnění se se svými myšlenkami a názory, které jsme přejali a nebo si utvořili na nás samotné i na své okolí a ostatní lidi. Ego nás nesmírně omezuje ve všem našem konání a také v jednání s ostatními i s námi samými. Velice nám zkresluje pohled na nás i na svět kolem nás. Tím že se ztotožňujeme se svými myšlenkami a emocemi se stáváme naším egoickým já. Nemůžeme chápat význam pravého já, které přichází z naší podstaty, z hloubky našeho nitra.

Ve chvíli kdy se přestaneme ztotožňovat se svými myšlenkami, pocítíme svou pravou identitu. Přestaneme být obsahem své mysli a staneme se jejím pozorovatelem.

Eckhart Tolle ve své knize Nová země, která je mimo jiné hlavně o egu a mně velice pomohla, připomíná co Descartes, významný filozof 17 století, který se uvádí jako zakladatel moderní filozofie, vyjádřil ve svém vlastním citátu (který považoval za základní pravdu), „myslím tedy jsem“.

Toto je bohužel největší omyl lidstva. Toto vyslovil jako odpověď na otázku: „Existuje něco, co mohu říci s absolutní jistotou?“ Uvědomil si, že neustále přemýšlí, a tak položil rovnítko mezi myšlení a Bytí, neboli mezi myšlení a identitu „já jsem“.
Nevědomky se mu tak místo vyjádření základní pravdy podařilo odhalit kořeny ega. Kdyby v nás kromě myšlení nebylo nic jiného, neuvědomovali bychom si že přemýšlíme. Pravé hodnoty jsou totiž až za hranicemi našeho myšlení. Hodnoty jako je Láska a Pravda. Když toto pochopíme není pro nás potom už problém začít své myšlenky pozorovat. Ne je hodnotit a posuzovat,
ale p o z o r o v a t.
Ve chvíli kdy posuzujeme své myšlenky, vlastně posuzujeme sami sebe a mnozí z nás mají tendenci se díky tomu také odsuzovat. To ale znamená že posuzujeme a následně odsuzujeme i druhé. Když ale budeme posuzovat na co myslíme, zbavujeme se tím možnosti pozorování a tím i následné svobodné volbě rozhodnutí se.
Cítím že Ego je naším společníkem a učitelem, pokud ho pravdivě chápeme a přijímáme. Bude nás učit do té doby, dokud to budeme potřebovat. Učí nás o nás samotných, o našich ,,temných stránkách“ . Také nás však učí co je to pokora. Ukazuje nám jak velikou sílu má naše mysl at už ji používáme k tvoření reality plné pochybností, nebo k vytvoření plnohodnotného spokojeného života. Dokud podléháme Egu jsme uvězněni v nevědomosti. Je v naší moci se otevřít a procitnout do pravé reality. Tehdy se staneme mistry svého života. Staneme se součástí Pravdy a bytí. Vlastně všechno už bylo někde napsáno a vysvětleno, a proto nebudu psát dále, jen bych vám chtěla vřele doporučit již zmíněnou knihu Nová země od Eckharta Tolla, která pomůže a objasní většinu co potřebujete a chcete znát. Pak bych vám ještě ráda doporučila učení mého dalšího milovaného učitele Jiddu Krishamurtyho a Mahátma Gándhího jejichž život a učení mi pomohly uvědomit si kdo jsem.

Hlavní zdroje ega:

Dalo by se říci, že ego má čtyři základní různě propojované kořeny ze kterých sílí.

  • První kořen je založen na porovnávání kvalit a to probíhá v našich představách. „Toto je dobré, toto není dobré“. Toto se mi líbí, tamto se mi nelíbí, toto je dobré, tamto je špatné, zlé, toto mám rád, tamto rád nemám, s tímto jsem spokojený, tamto mi nedá spát…
  • Druhý kořen je spojen s různými touhami a přáními, které vznikají z nespokojenosti vyvolané existencí prvního kořene, kdy rozlišujeme kvality části představy. Je vyjádřen pocitem ,,Chci něco“. Chci něco mít, vlastnit, zničit, změnit, dosáhnout, vytvořit, ovládat, prožít… Tyto touhy se následně mění v připoutanosti a závislosti dalších dvou kořenů.
  • Třetí kořen je založen na pocitu ,,Jsem někdo“. Jsem někdo výjimečný, nenahraditelný, vzdělaný, silný, mocný, skromný, hodný… Každý si snadno vytvoří několik důvodů své jedinečnosti.
  • Čtvrtý kořen souvisí s vlastnictvím věcí v okolní představě a je to pocit ,,Mám něco“. Mám rodinu, firmu, bohatství, partnery, moc, povinnosti, prožitky… Nebo naopak pocit ,,Nemám“ může být základem hodnoty ega. Nemám rodinu, majetek se může stát stejně dobře připoutaností, ze které ego sílí.

Je samozřejmé, že všechny tyto kořeny jsou navzájem provázané a podporující se. Každý kořen hledá opodstatnění své existence v kořenech dalších a za odměnu jim poskytuje stejnou službu. Objevit všechny hodnoty, na kterých ego stojí a ze kterých čerpá sílu, je velice obtížné, ale je to nesmírně důležité.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *