26.10.2015

Archandělé

ARCHANDĚL RAFAEL

Má smaragdově zelenou auru. VŠE UZDRAVUJE.
Žádejme aby vše co potřebuje uzdravit obklopil svou smaragdově zelenou aurou.

Rafaelovo jméno znamená Bůh léčí.

Je znám jako Archanděl LÉČITEL , který dohlíží na léčení všech živých bytostí . Rafael nám prostřednictvím Božího vedení (intuice, myšlenek, nápadů, snů apod.) často radí, jak se podílet na tom, aby naše těla zůstala zdravá.
Když Rafaela přivoláte za účelem uzdravování, všímejte si svých vnitřních pocitů, a pokud vás vyzvou k nějakému činu, určitě je poslechněte.

Rafael je nebeský doktor, který předepisuje preventivní i léčebné prostředky ve formě Božích zásahů a rad.

V prvním případě vstoupí do dané situace a zahrne ji svým smaragdově zeleným světlem a láskou – situace je okamžitě vyléčena.

Ale ve druhém případě (který je obvyklejší) vám Rafael prostřednictvím intuice a tušení ukáže, jak můžete VY SAMI napomoci léčení. Kameny spojené s Rafaelovou léčivou energií jsou smaragdy a malachit.

ARCHANDĚL JEREMIEL

Jeremielovo jméno znamená „MILOST BOŽÍ“.

Když jej zavoláte, přinese milost vám i všem zúčastněným. Jeremiel nás vede k láskyplnému chování. Také vám pomáhá osvojit si postoj milosti , který vám umožní chovat se k sobě důsledně s úctou a něžně o sebe pečovat.
Jedním z Jeremielových úkolů je pomáhat duším, které teprve nedávno přestoupily „ na druhý břeh“. Zrekapitulovat jejich
životy. Pomáhá bilancovat i těm kteří jsou ještě naživu.

Co nejdříve si vyšetřete chvilku o samotě a požádejte Jeremiela, aby vám pomohl zhodnotit, co jste prožili, co jste se naučili, jakých zvyků jste připraveni se zbavit a za co jste ve svém životě vděční.

ARCHANDĚL RAGUEL

Raguelovo jméno znamená „PŘÍTEL BOHA“

Jeho hlavním úkolem je vytvářet harmonii a řád ve vztazích.
Má schopnost řešit konflikty a často je nazýván „ Archandělem spravedlnosti a poctivosti“. Pokud se ocitnete v nějakém sporu, požádejte Raguela, aby na sebe vzal roli prostředníka.
Nabídne vám originální řešení, kterým získá každý. Raguel je jako letový dispečer – dohlíží na Archanděly a Anděly a zajišťuje mezi nimi harmonii, spolupráci a pořádek.
Stejným způsobem vám pomůže utřídit si všechny pocity, umožní vám, vnímat je, rozumět jim a řídit se jimi.

Raguel má nádhernou bledě modrou energii, jako obloha v krásný jarní den. Je to archanděl, který vede lidi k čestnému a spravedlivému jednání a také nám dává víru v to, že lidé jsou ve své podstatě dobří. Když budete
v ruce držet nebo nosit akvamarín, můžete se napojit na Raguelovu laskavost a moudrost.

ARCHANDĚL HANIEL

Hanielovo jméno znamená „Sláva Boží“.

Hanielova aura je modravě bílá, jako zář měsíce v úplňku.
Drahokam spojovaný s Hanielem je měsíční kámen, kdykoli zatoužíte po Hanielově blízkosti, zahrne vás svou něžnou mateřskou energií a z lásky k vám vykoná zázraky.
Haniel nám pomáhá vážit si našich přirozených cyklů, nálad a biorytmů. Usnadňuje nám přijetí všech aspektů naší osobnosti, našich silných máte pocit nebo vás tíží komplexy.

Haniel vám pomůže vážit si sebe samých a uvědomit si, jak jste právě teď nádherní. Haniel vám může pomoci vzdávat slávu Bohu tak, že budete maximálně využívat svých schopností. Bude tříbit vaše skrytá nadání a pomůže vám vypilovat vaše dovednosti. Až využijete svých mistrovských schopností k uskutečnění toho, po čem opravdu toužíte, stane se božský zázrak.

ARCHANDĚL METATRON

Metatronova aura je nádherně fialová s žlutozelenými proužky (žlutozelený odstín připomíná mořskou pěnu sépiolit).
Kámen spojovaný s Metatronovou energií je melounový turmalín.
Jestliže cítíte potřebu pomáhat dětem (svým vlastním nebo dětem obecně) , požádejte Metatrona o úkol, který by korespondoval s vašimi přirozenými vlohami a zájmy.
Metatron intenzivně pracuje se senzibilními, jasnovidnými a podobně nadanými dětmi a velmi rád pomáhá dospělým, kteří se těmto dětem chtějí věnovat. Pokud pro tuto misi potřebujete více času, peněz, nápadů, kontaktů nebo jiné podpory, zavolejte Metatrona. Pomůže vám zhmotnit to co potřebujete, abyste se mohli plně soustředit na Křišťálové a Indigové děti, které tak miluje.

Metatron je jedním ze dvou archandělů, kteří kdysi kráčeli po zemi v lidské podobě ( tím druhým je Sandalfon). Metatron byl prorok a zákonník Enoch, který po svém příkladném pozemském životě vstoupil na nebesa. Tam pokračuje ve své práci zákonníka kronikáře.
Také pomáhá lidem rozvíjet schopnost organizovat a vést si záznamy. Zavoláte – li Metatrona, bude vás motivovat, abyste si utřídili své priority.

ARCHNDĚL SALDALFON

Jednou z hlavních Sandalfonových rolí je doručovat Odpovědi na naše modlitby.
Sandalfon říká, že každá modlitba je vyslyšena a zodpovězena
(i když odpověď může přijít v jiné formě, než jsme čekali).

Všem motlitbám je v Nebi přisuzována stejná důležitost a je tam dostatek Andělů, aby mohli pomoci každému pozemšťanovi.

Když máte potíže přijímat, zavolejte na pomoc Sandalfona.

ARCHANDĚL RAZIEL

Coby čaroděj a alchymista archandělské říše nám Raziel pomáhá Porozumět věcem, které odporují normální logice.
Rozšiřuje a Provokuje naše každodenní myšlení takovým způsobem, který má v konečném důsledku léčebný efekt.
Pokud dychtíte po hlubokém duchovním porozumění, požádejte Raziela, aby vstoupil do vašich snů. Vaše duše s ním bude cestovat do učeben, v nichž vám Raziel pomůže odhalit pravdy a tajemství.
Po probuzení si možná nebudete na Razielovo učení zcela vzpomínat nebo ho nebudete plně chápat, přesto však budou tyto znalosti natrvalo uloženy ve vašem podvědomí a budou vás provázet každým dnem.
V Razielově auře se objevují všechny barvy duhy, je jako nádherné spektrum světla.
Používání krystalů křišťálu zvětšuje jasnozřivost a pomáhá vám přiblížit se Razielovi.

Jméno archanděla Raziela znamená „Tajemství Boží“ a tento archanděl vám pomůže pochopit esoterické duchovní myšlenky a prakticky je využít.

Zavolejte Raziela, aby Vás podpořil ve vaší alchymistické práci – při přeměně myšlenek ve zlato.

ARCHANDĚL ZADKIEL

Zadkiel je dokonalým duchovním profesorem. Je trpělivý, laskavý a má přístup ke všem znalostem.
Je znám svou schopností pomáhat lidem při problémech s pamětí. Pokud si potřebujete zapamatovat nebo se zpaměti naučit nějakou informaci, požádejte o pomoc Zadkiela.
S radostí vás naučí cokoli, co potřebujete vědět.
Stačí když mu budete klást otázky – tím přivoláte jeho pomoc.
Někdy používá sokratovskou metodu učení, což znamená, že vás vede k tomu, abyste na odpověď přišli sami.
Nejlepším způsobem, jak využít Zadkielovo vyučování, je všímat si určitých zákonitostí ve všem, co vidíte, slyšíte a na co myslíte.

Zadkielova aura má tmavou, indigově modrou barvu. Zadkielovu blízkost můžete lépe cítit, budete – li nosit lazurit. Přidržte si tento kámen kousek nad obočím, abyste probudili své ušní čakry a jasně slyšeli hlas Nebes.

Zadkielovo jméno znamená „Milost Boží“.

Pomáhá nám zbavit se zášti vůči sobě i ostatním. Požádejte ho aby vstoupil do vašich snů a v roli jakéhosi kominíka odstranil z vašeho života veškeré emoční toxiny. Postará sem, aby byly naplněny potřeby všech zainteresovaných a aby došlo k zázračným uzdravením emocí.

ARCHANDĚL URIEL

Uriel osvětluje nejasné situace tím, že vám posvítí na cestu. Většinou ale osvětlí jen bezprostředně následující krok, takže možná nebudete umět odhadnout konečný důsledek svých činů.
S Urielovou pomocí však budete vždy vědět, jaký máte udělat další krok.

Urielovo jméno znamená „Boží světlo“. Je znám svou schopností ozářit naši mysl Božskou inspirací.

Kdykoli potřebujete odpovědi nebo rady, volejte Uriela. Odpoví každému kdo jej zavolá. To, že vám Uriel odpověděl, poznáte podle opakujících se pozitivních, láskyplných a užitečných myšlenek.

Pokud na informace spěcháte ( například při testu, nebo na důležité schůzi), Uriel vám je bleskurychle dodá. Poté, co jej požádáte o pomoc, odpověď vám okamžitě vytane na mysli. Důvěřujte informacím, které vám poskytne. Urielova aura je bledě žlutá, jako světlo svíčky.

Kontaktujte Uriela, kdykoli budete potřebovat nápady nebo intelektuální vedení. Jeho energie je spojována s jantarem.

ARCHANDĚL MICHAEL

Hlavní Michaelovou rolí je likvidovat nízké energie strachu. Když pocítíte obavy nebo úzkost, požádejte v duch Michaela, aby vás uklidnil. Můžete jej rovněž poprosit aby očistil váš domov, kancelář, vůz nebo obec od toxických energií.
Poté, co Michaela zavoláte, vás možná zaplaví pocit tepla. Je to proto že má ohnivého a bojového ducha. Můžete Michaela požádat, aby vás provázel neustále, má totiž schopnost být současně se všemi, kteří jej povolají. Michaelova aura má barvu královské modři s nádechem purpurové. Když je nablízku.
Můžete vidět jiskry kobaltově modrého světla. Kamenem spojovaným s Michaelovou energií je sugilit. Když budete nosit sugilitový přívěsek, zjistíte možná, že z vašich úst plynou hluboká a láskyplná Michaelova poselství.

Michaelovo jméno znamená „Ten, který je jako Bůh“, neboť vyzařuje Stvořitelovy úžasné vlastnosti – lásku, moc, sílu a neochvějnou víru.

Když zavoláte Michaela, jsou vaše podobné vlastnosti umocněny a posíleny. Požádejte Michaela, aby vstoupil do vašich snů a odstranil Všechny obavy, které vám brání vychutnávat a používat své duchovní dary a přednosti.

Michaelovi se s námi obzvláště dobře pracuje ve spánku, kdy jsme přístupnější a vnímavější.

ARCHANDĚL GABRIEL

Gabriel pracuje s matkami ve všech fázích početí, porodu, adopce a rodičovství. Pomáhá i velkým dětem.
Pokud si vaše srdce chce hrát, zavolejte Gabriela, který učiní vše, co je k tomu třeba. Povede vás při péči o vaše vnitřní dítě. Pokud jej požádáte, pomůže vám s vašimi vlastními rodičovskými touhami a potřebami. Jako archandělský poslíček pomáhá Gabriel s láskou spisovatelům a novinářům při psaní léčivých poselství.
Jako milující učitel vás bude nabádat, abyste věnovali psaní svůj čas a energii. Když Gabriela požádáte o pomoc s publikováním svých článků a knih, otevře vám ty správné dveře. Hlavně ale napomůže tomu, aby vás psaní bavilo.

Jméno Gabriel znamená „ Bůh je mou silou“ a tato věta vystihuje i vás.

Bez ohledu na vaše vyznání vámi neustále proudí Boží síla. Gabriel vám může pomoci směle se na ni napojit. Ujistí vás, že se nemusíte bát být silní a bude vás všemi způsoby chránit.

Gabrielova aura má měděnou barvu, stejnou, jako má jeho trumpeta. Když nosíte polodrahokam citrín nebo něco z mědi, snadno se napojíte na jeho energii.

ARCHANDĚL CHAMUEL

Když se chcete cítit soustředěnější, klidnější a vyrovnanější, zavolejte Chamuela.

Je archandělem osobního a celosvětového míru. Je velmi hodný, milující a laskavý a při práci s ním vás zaplaví příjemný pocit vzrušení. Vězte že Chamuel vidí vaše opravdové kvality a bezvýhradně vás miluje.

Chamuelovo jméno znamená „ Ten, který vidí Boha“.

Jeho schopnost jasného vidění nám pomáhá najít věci, situace a lidi. Je pověstný tím, že pomáhá lidem nalézt povolání, které nejlépe odpovídá jejich životním poslání a zálibám.

Kdykoli budete potřebovat, zavolejte Chamuela coby svého rádce v oblasti povolání.
Chamuelova aura je světle zelená, jako jarní list v ranním světle. Chcete – li se přiblížit Chamuelově láskyplné energii, noste na sobě nebo při sobě zelený fluorid.

ARCHANDĚL ARIEL

Ariel se zabývá Božskou magií, což je okamžité zhmotňování nejvyšší vůle.

Ariel vám pomáhá přivolat jakoukoli pomoc potřebnou pro vaše životní poslání. Vězte, že výskyt zázraků v této oblasti je normální a „posvěcený“. Ariel miluje všechny živé bytosti a ochotně jim pomáhá.
Je mistrem ve zhmotňování a obzvláště podporuje léčitele, učiele a sociální pracovníky. Velmi se zajímá o ekologii a úzce spolupracuje s přírodními anděly při ochraně a léčení živočichů – zejména ptáků, zvířat a ryb žijících ve vodě nebo v její blízkosti.

Jedním ze způsobů, jak s Arielem pracovat, je zapojit se do ochrany životního prostředí – ať už budete sbírat odpadky v okolí jezera, potoka nebo na mořské pláži, věnujete čas nebo peníze na řešení nějakého ekologického problému, nebo začnete používat čistící prostředky nezatěžující životní prostředí.

Arielova aura má světle růžový odstín a pokud nosíte nebo držíte v ruce růženín, bude vaše srdce ještě otevřenější Arielově nádherné lásce. Požádejte ho o cokoli, co potřebujete, a on vás za tím dovede.

Arielovo jméno znamená „Lev Boží“ a vypovídá o jeho vlastnostech, k nimž patří bojovnost, odvaha, schopnost soustředění a elegantní pohyby.

Možná si ve svém okolí všimnete obrázků lvů nebo lvic, je to signál, že Ariel je nablízku. Dovolte mu, aby vám dodal sebevědomí a odvahu.

ARCHANDĚL JOFIEL

Jofiel nám pomáhá zpomalit a uvědomit si krásu, která je kolem nás.
Díky tomu jsme soucitnější a klidnější.
Žádá nás, abychom si vychutnávali a užívali každý okamžik a nespojovali své štěstí snějakými budoucími cíli.

Zavolejte Jofiela, kdykoli se budete cítit vyčerpaní, vystresovaní nebo nešťastní. Pomůže vám více si uvědomovat a oceňovat každodenní zázraky života.

Jofielovo jméno znamená „ Krása Boží“. Vidí krásu ve všem a v každém a pomáhá v tom i vám.

Jofiel ví, že když pravidelně chodíme do přírody, očišťujeme se od nižších energií a náš životní postoj je pozitivnější.
Zavolejte Jofiela, aby odlehčil váš program a umožnil vám trávit čas venku: naplánovat si dovolenou v přírodě, odstěhovat se na venkov, založit si zahradu plnou motýlů nebo se propojit s přírodou jakýmkoli způsobem, který vám bude přinášet radost.

Jofielova aura je sytě růžová, což vystihuje jeho nádhernou, milující a pečující povahu. S Jofielovou energií souvisejí tmavě růžové krystaly, jako například růžový rubelit.
Kdykoli se chystáte malovat, tapetovat nebo plánujete jarní úklid, zavolejte na pomoc Jofiela. Jako byste si pozvali duchovního bytového architekta a specialistu na feng – šuej!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *