26.10.2015

Čakry

VÁŠ NOVÝ SYSTÉM ČAKER

Realita vašeho fyzického těla posunuje do sféry mnoha vibrujících prizmatických barev a tančících energetických vzorů. Na systém čaker vašeho těla lze nahlížet jako na energetický vzor nádherných barev, rotujících kolem každého z třinácti hlavních energetických center.

Představte si nádhernou kombinaci červené, korálově růžové a zářivé světle modré, rudo-oranžové a bílé a zářivě zelené, vše tančící společně v nádherném víru. Představte si, že každé energetické centrum spolupracuje se všemi ostatními jako celek. Dříve než se ponoříme do pozorování našich čaker, dovolte mi stručně popsat, proč se vám to děje.

Čakry (či vaše hlavní energetická centra) vám umožňují transformovat fyzické tělo a integrovat ho se spirituálním tělem, aby mohlo fungovat řádně. Pro dokončení této komplexní procedury má vaše lokální spirituální hierarchie v plánu zprovoznit čtyři dodatečné čakry, jak rychle je to jen možné. Tato čtyři nová centra vám umožní zvládnout nesmírnost multidimenzionálních informací, které budou součástí vašeho nového fyzična. Navíc transformují ostatních sedm čaker, čímž jim umožní převzít mnohé další „zodpovědnosti“. Vydejme se nyní na cestu naši miniaturní lodí a vstupme do systému životní energie vašich čaker.

Na pomoc pro detailní vysvětlení vašeho nového systému čaker jsme dali speciální zvětšený systém on-line. Podívejte se prosím na následující stránky.

První z dodatečných center se nachází v bránici, kde se v současné době nachází systém emocionální paměti vašeho těla.

Druhé nové centrum se nachází v brzlíku, kde je v současné době regulován váš imunitní systém. (Plně vědomí lidé mají kompletní a velmi zdravý imunitní systém).

Ostatní dvě nová centra jsou v hlavě. Jedno (zvané „studnice snů“) se nachází na zadní straně hlavy, hned nad prodlouženou míchou. Reguluje spojení vašeho vědomí s informacemi z vyšších dimenzí. Další nová čakra se nachází poblíž podvěsku mozkového a je pojmenována po hlavní endokrinní žláze těla.

Místo předešlých sedmi fyzických center těla, jich má vaše transformované tělo nyní jedenáct. Tato síť jedenácti center má další mezidimenzionální (éterická) centra, nacházející se nad hlavou. Jsou nazývány „univerzální žena“ a „univerzální muž“. Celkem budete mít třináct primárních nebo hlavních čaker – dvě čistě éterické a jedenáct, která jsou součástí vašeho fyzického já (viz obrázek 9). Další část naší malé okružní jízdy začněme popisem těchto nových a v současné době transformujících se čaker.

První čakra

(kořenové centrum) se nachází na spodku břišní dutiny. Její hlavní účel se nicméně mění. Toto energetické centrum umožňuje matce Zemi sladit vibrace vaší životní síly se svými. V podstatě matka Země závisí na rezonanci jejích fyzických andělů, aby si udržela maximální efektivnost svého magnetického a gravitačního pole.

Druhá čakra

(centrum sexu) se nachází poblíž sexuálních orgánů a je svázána s první čakrou. Jejím primárním účelem je pomoct oživit tělo prostřednictvím speciálních sexuálních praktik nebo oborů jako vysoce ritualizovaná, plně vědomá tantra. Tento proces umožňuje vibrační energii (vnitřnímu sexuálnímu vylaďovacímu krystalu) vyladit celé tělo a obzvláště první čakru.

Třetí čakra

(centrum solaru plexus)se nachází hned nad vaším pupíkem a je sídlem druhého spojovacího bodu pro vaše plné já. Životní energie vstupuje skrze korunní čakru na vrcholku hlavy (zlatý motouz) a skrze solar plexus (stříbrný motouz) nebo sídlo vaší vůle. Srdeční centrum tuto energii reguluje.

Čtvrtá čakra

Nově zformovaná (centrum bránice), nalézající se na vršku dutiny břišní, je nyní centrem pro ukládání emocí. V blízké budoucnosti bude schopno zmírňovat stres a posilovat energie vůle, uložené v centru solaru plexus. Tato čakra je centrem obnovené prány (energie dýchání). A jak studenti jógy vědí, prána revitalizuje a čistí tělo.

Pátá čakra

(páté centrum) se nachází v srdci. Je to životně důležité spojení s andělskými energiemi čisté myšlenky a posvátnými energiemi úplné lásky, zbavené veškerého vlastnictví, sentimentality atd. Tato úplná nebo čistá láska umožňuje vašemu tělu fungovat za vrcholné efektivnosti.

Šestá čakra

(centrum brzlíku), též nově zformovaná, se nachází tam, co žláza brzlíku. Ve vaší nastávající realitě je tělo čistou myšlenkovou formou. Jeho imunitní systém je neskutečně silný a odolný.
U transformovaného člověka si brzlík uchovává svoji původní velikost, což je asi třetina velikosti dospělého srdce.

To znamená, že centrum brzlíku zůstává v průběhu vašeho života zdravé. Lidské tělo snadno získává schopnost transformovat jakoukoliv potenciální nemoc. Díky stávajícím zemským vysokým úrovním radiace pozadí a mnoha dlouho zapomenutým válkám, které poškodily vaši atmosféru, se vaše centrum brzlíku začíná postupně zhoršovat, okamžitě po narození. V dospělosti je smrštěné z velikosti lidského dětského srdce na velikost malého ořechu.

Sedmá čakra

se nachází v hrdle a pomáhá sbírat energii prány, která posiluje a čistí tělo. Rovněž funguje jako komunikátor pro vaše vědomí a koordinuje energie těla s energiemi regulatorního vědomí hlavy.

Osmá čakra

(centrum studnice snů) je nyní zakrnělá a nachází se v oblasti týlového laloku (vzadu, na spodku hlavy), přímo nad krkem. Jedinci, obzvláště ti s duševními schopnostmi, obvykle díky hromadění informací, které vytváří v této oblasti problémy, pociťují bolesti hlavy. Neaktivnost této čakry odráží váš současný stav coby spící, omezené bytosti.

Ve stávající realitě mohou lidé s rozšířenými duševními schopnostmi používat spojení, které je klíčové pro limbický systém mozku, poskytované „studnicí snů“ pro mentální kontrolu ostatních. Je důležité to pochopit a obklopit toto centrum silnou spirituální ochranou. V novém systému plného vědomí se toto konkrétní centrum, regulující duševní energie a zabraňující, abyste byli kontrolováni, stává velmi důležitým.

Devátá

(podvěsek mozkový) čakra se nově nachází v oblasti žlázy podvěsku mozkového. Poblíž středu vaší hlavy tak umožňuje vašemu tělu reagovat na světlo a záření a využitím této reakce případně obnovit vaše tělo. V novém těle šesté, osmé a deváté centrum celkem intenzivně vzájemně reagují s ostatními, což vám umožňuje okamžité použití jakékoliv vitální, mezidimenzionální informační energie.

Desátá čakra

(centrum šišinky) se nachází uprostřed čela, nad nosem, a poblíž šišinky. Přivádí frekvence vyššího světla a je známá jako vizionářské centrum či „třetí oko“. Společně vám osmá a devátá čakra umožňují dostávat a interpretovat vize a další klíčové zprávy z vyšších vibračních stavů.

Jedenáctá čakra

(korunní centrum) se nachází v zadní polovině vrcholu vaší hlavy. Je to zde, kde se energie úplného já z univerzálního zdroje a ony dvě nové éterické čakry v hlavě spojují. Dvanáctá čakra (univerzální žena) se nachází ihned nad hlavou. Řídí levou stranu vašeho těla a reguluje mnoho kreativních darů a nadání. Je to rovněž místo, kde má zdroj touha po vnitřní sebelásce a po vnější lásce nebo soucitu. Třináctá čakra (univerzální muž) se nachází nad hlavou a reguluje pravou stranu těla. Má také řídící funkci pro vaše vnímání reality a vaši schopnost provést účelově určený plán. Tato čakra je zdrojem vašeho přání vnitřní a vnější harmonie.

Mějte na paměti, milá srdce, že jste energií a světelnými bytostmi. Vše v rámci stvoření je světlo. Vaše buněčná struktura a vše kolem vás (místnost, ve které právě sedíte nebo jakákoliv jiná část vaší reality) je vše světlo. Světlo existuje na mnoha různých frekvencích. Existuje viditelné světlo a existuje neviditelné nebo hyperprostorové (mezidimenzionální) světlo. Existuje spousta různých úrovní světla. Světlo je všeobjímající. Veškeré stvoření je stvořeno ze světla. Z tohoto důvodu je každá oblast těla na světlo vysoce citlivá. Je klíčové, abyste toto pochopili. Všichni jsme světelné bytosti. Dokonce i nyní můžete říct, že jste světelná bytost s lidskou zkušeností.

Sedm hlavních center energie (Čakry)

Čakra je název řady kruhových vírů, které se nacházejí na povrchu éterického lidského těla. Tato neviditelná část fyzického těla je to, čím protékají vitální proudy, které tělo udržují naživu.

Život fyzického těla je podřízen nekončící změně.
Aby člověk mohl žít, musí být zabezpečen ze třech zdrojů.
Potřebuje potravu, vzduch a vitalitu, která je svou povahou energií, jež je přítomna na všech úrovních. Tato síla má sedminásobnou podstatu a všech jejích sedm forem působí v každé jednotlivé čakře. Přitom je v každé čakře jedna převládající nad těmi ostatními.
Bez tohoto proudu síly by nemohlo fyzické tělo trvat.
Čakry jsou u všech lidí aktivní, mají však, podle duchovního stupně rozvoje jednotlivce, rozdílně intenzívní barvy i vibrace.
U duchovně rozvinutého člověka vyzařují a pulzují živoucím, zářivým světlem a protéká jimi neuvěřitelně velké množství energie.

První centrum energie

je základní čakra, nazývaná také čakra kořene.
Na této úrovni mají energie vyskytující se v těle svou nejpomalejší frekvenci. Elementem první čakry je vlastnost stálosti – element Země. Na této úrovni zakoušíme jistotu stejně jako pocit spokojenosti, pradůvěry. Vibrace zemského prvku nám dávají pocit, že stojíme pevně na zemi reality.
Tato čakra ovládá všechno pevné v těle (kosti, nehty, zuby). Nachází se v dolní části páteře. Je čtyřnásobná, a proto je symbolem tohoto centra kříž. Jestliže má dostatek energie, potom je její barvou ohnivě červená. Má vztah k pohlavním orgánům a pohlavním žlázám a představuje fyzikální nebo materiální prvek.

Druhé centrum energie

je čakra sleziny.
Má vztah ke slezině/pankreatu a je psychologickým elementem konkrétního vědění, síly a optimismu. Náleží k ní oranžová barva. V tomto energetickém centru se nachází zkušenost principu kapaliny v nás, protože souvisí s oběhem tekutin (moč a semeno). Každý nedostatek v tomto energetickém centru vede ke ztrátě kapaliny, což může přivodit ztvrdnutí nebo vysychání (např. artritida – v tomto případě vysychá chrupavka). K této úrovni patří chuť. Výraz „sbíhají se mu sliny v ústech“ objasňuje vodní prvek v chuťovém smyslu. Čakra sleziny slouží k rozdělování vitality, kterou přijímáme ze slunce. Z hlediska formy je šestinásobná, což znamená, že se rozlévá v šesti horizontálních proudech, zatímco sedmý spočívá v centru.

Třetí centrum energie

je čakra solaru plexu neboli čakra pupku.
Nachází se u pupku, nad solárním plexem. Tato čakra přijímá svou primární sílu z deseti vibračních polí a má nejtěsnější vztah k citům a hnutím mysli všeho druhu. Má vztah k sluneční pleteni a nadledvinám a ztělesňuje harmonizující, spojující prvek, rozum a intelekt. Patří k ní žlutá barva. Na této úrovni zakoušíme vlastnost schopnosti „rozšiřovat se“, tepla. Tato čakra je v našem životě sídlem ohně. Světlo je vlastnost ohnivého elementu a vzniká z něho. Síla prvku ohně, která v nás vzniká v daném okamžiku, reguluje zřetelnost toho, co vidíme. Jestliže se cítíme dobře, potom se všechno jeví jasné a zářivé – je-li naše nálada špatná, tak se svět stává šedým a bezbarvým. Rozdíl mezi těmito dvěma náladami spočívá v relativní síle, která vychází v daném okamžiku z čakry sluneční pleteně. Člověk, u nějž se projevují silné vibrace v této čakře, bude také přijímat mnoho energie ze své potravy. Nedostatek energie naznačuje chybějící sílu v elementu ohně.

Čtvrté centrum energie

je čakra srdce.
Leží nad srdcem. Na úrovni srdce prožíváme vlastnosti lehkostí, přátelství, čilosti. Centrum vyjadřuje sympatie a radost z kontaktu, má vztah k srdci a žláze thymu a je to vitální, sílu rozdávající element kreativity, chuti do života a radosti, prvek harmonie a vyrovnanosti. Tomuto vzdušnému elementu vzduchu odpovídá hmat. Přebytek vzdušného elementu vede k otupělosti nebo k pocitům závratě. Dříve se v těchto případech léčilo aromatickou solí, protože čich je ve spojení se základní čakrou neboli elementem Země. Nadbytečná energie se tak odváděla zpátky k Zemi a tělesná rovnováha byla obnovena. Čakra srdce vyzařuje ve 12 vibračních polích. Náleží k ní zelená barva.

Páté centrum energie

je krční čakra čili čakra hrtanu.
Leží na přední části krku a souvisí se štítnou žlázou. Na této úrovni zakoušíme uzdravující element, odevzdanost, idealismus, respekt, důvěru a pravou víru. Slouží inspiraci a patří k ní světle modrá barva. V tomto centru energie nacházíme vlastnosti abstraktního prostoru. To charakterizuje element éteru. Sluch odpovídá éterickému elementu. (Když budeme na místě, kde vládne podle názoru lidí naprosté ticho, tak po nějakém čase zjistíme, že se za tímto tichem stále ještě něco nachází, co bylo popsáno jako „nehlučný zvuk“.) S pomocí éteru se kontrolují 4 ostatní elementy. Krční čakra tedy představuje spojení mezi principem myšlení v čakře čela a těmito čtyřmi elementy. Pátá čakra vyzařuje v šestnácti vibračních polích.

Šesté centrum energie

je čakra čela.
Nachází se na čele, nad kořenem nosu. Funkcí čakry čela je ovládání celé osobnosti. Její místo je na úrovni mozku, tam, kde sídlí myšlení a kde protéká neustále řeka myšlenkových obrazů a abstraktních idejí před naším duchovním zrakem. Šestá čakra souvisí s intuitivním, povzbuzujícím elementem, rozšířeným viděním, skutečnou láskou, je spojena s moudrostí, intuicí, blažeností. Má vztah k hypofýze a je jí vlastní barva indiga.

Sedmé centrum energie

je čakra temene hlavy, jater, kůry nadledvin.
Nachází se na temeni hlavy. Této čakře odpovídá spirituální element vyššího stupně vědomí, spirituality. Souvisí s epifýzou a její barva je fialová. Centrum temene je sídlem nejvyšších energetických vibrací v člověku. Tyto vibrace se v umění znázorňují často jako svatozář, která obtáčí hlavu duchovně rozvinutého, „svatého“ člověka. Tato čakra má 972 paprsků. Pokud je probuzená a plně působí, potom vyzařuje nepopsatelnými barvami a vibruje téměř nezachytitelnou rychlostí. Když se plně projeví, tak je dosaženo milosti sjednocení s božským principem.

zdroj: Waltraud-Maria Hulke – Základní kniha léčivých energií

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *