26.10.2015

Merkaba

Energetické těleso 3D MERKABA

Cílem tohoto cvičení je vytvořit zvláštní „ochranný“ energetický obal okolo svých těl, který je nezbytný pro náš další vývoj.

V našem pojetí se MERKABA skládá z jednotlivých „dvojitých čtyřstěnů“.

Výsledné těleso (3D) MERKABY tvoří jakoby ostnatou kouli (ježka), kdy jednotlivé protilehlé hroty jednotlivých dvojitých čtyřstěnů rotují stejně jako u výchozího dvojitého čtyřstěnu proti sobě.

Výchozí stavební tvar – DVOJITÝ ČTYŘSTĚN

Jsou proti sobě, v tom samém prostoru, rotující energetická pole ve tvaru čtyřstěnu. Tato pole, jsou tvořená geometrickými strukturami, dva čtyřstěny, které se vzájemně protínají tak, že jejich vrcholy jsou protilehlé.

Horní a dolní čtyřstěn se pronikají a tento pár tvoří “dvojitý“ čtyřstěn. Výchozí stavební tvar „dvojitý“ čtyřstěn se liší svou stavbou u ženy a muže.

Sestrojte nejdříve z energie vlastního Ducha první čtyřstěn, začněte se čtyřstěnem s hrotem nahoru (modrý) (viz. obrázky níže). Na úrovní kostrče (první čakry) sestrojte podstavu ve tvaru rovnostranného trojúhelníku tak, že střed tohoto trojúhelníku je shodný s první čakrou, strany trojúhelníku budou do vzdálenosti jedné paže všemi směry. Nyní, když máte sestrojenu podstavu, vyšlete paprsek energie z první čakry (středu podstavového trojúhelníku) až za ochranný val, tam ho ukončete, nyní propojte takto vzniklý vrchol čtyřstěnu s jednotlivými vrcholy podstavového trojúhelníku a sestrojíte takto čtyřstěn s vrcholem nahoru (modrý).

Analogickým způsobem sestrojíte čtyřstěn s vrcholem dolů (červený), s tím rozdílen, že podstava tohoto čtyřstěnu bude na úrovní prsních bradavek (čtvrté čakry) a střed této podstavy bude shodný se čtvrtou čakrou. Vrchol Tohoto čtyřstěnu bude ležet opět za hranicemi ochranného valu, ale tentokrát dole.

Sestavení výsledného 3D tvaru MERKABY – („ježka“)

V následující sekvenci obrázků (z leva doprava a na konec dolů) je znázorněn zjednodušeně postup konstrukce až do výsledného 3D tvaru. Tento postup je zvolen tak jak jsme zvyklí to dělat, jinak jestli Vám bude vyhovovat jiný postup, klidně ho použijte, důležité je ovšem dosáhnout výsledného tvaru včetně rotace jednotlivý prvků (ostnů).

Postupujte přibližně takto:

K výchozímu tvaru a postavení (obr. 1) přidáte další dvojitý čtyřstěn do roviny pod úhlem 90° „modrým“ čtyřstěnem dopředu (obr. 2) , po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 90° „modrým“ čtyřstěnem doleva (obr. 3) vizualizujete si tuto rotující dvojici. Tím jste vytvořily osový kříž.

Je bohužel důležitá tato otrocká konstrukce, je nutné aby si fyzické tělo pomalu zvykalo na vznikající energetické pole. Mě se jako průvodní jev dostavovala bolest v zádech, pokud budete mít podobný zážitek, tak se nelekejte a pokračujte dál.

Dále přidáte další dvojitý čtyřstěn do roviny pod úhlem 33° „modrým“ čtyřstěnem dopředu (obr. 4), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 33° „modrým“ čtyřstěnem dozadu (obr. 5), vizualizujete si tuto rotující dvojici.

Postupně symetricky přidáváte další dvojité čtyřstěny kolem „hlavních os“ reprezentovaných osovým křížem znázorněném na obr. 3. Cíl je zatěžovat tělo postupně symetricky energetickým polem.

Dle tohoto postupu pokračujeme dále a přidáte další dvojitý čtyřstěn do roviny pod úhlem 66° „modrým“ čtyřstěnem dopředu (obr. 6), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 66° „modrým“ čtyřstěnem dozadu (obr. 7), vizualizujete si tuto rotující dvojici.

Výsledek by měl být svislý „prstenec“ z „ostnů“, viz. obr. 7.

Dále se postupuje analogicky, a budeme vytvářet prstenec ve vodorovné rovině (viz. obr. 11).

Takže stejně jako posledně přidáte další dvojitý čtyřstěn do vodorovné roviny pod úhlem 33° „modrým“ čtyřstěnem doleva (obr. 8), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 33° „modrým“ čtyřstěnem doprava (obr. 9), vizualizujete si tuto rotující dvojici. Potom přidáte další dvojitý čtyřstěn do vodorovné roviny pod úhlem 66° „modrým“ čtyřstěnem doleva (obr. 10), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 66° „modrým“ čtyřstěnem doprava (obr. 11), vizualizujete si tuto rotující dvojici.

Další postup již nebudeme takto podrobně rozepisovat analogickým způsobem doplníte ostatní „nakloněné roviny (obr.12,13,14 a15) dvojitými čtyřstěny a vytvoříte výsledný 3D tvar -„ježka“ (obr.15). Na posledním obrázku 16 jsme se pokusili znázornit pomocí poloprůsvitné koule poslední vrstvu -ochranný val (viz. článek Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě „1“). „Ostny“ výsledné 3D Merkaby (ježka) propichují mírně ochranný val. Nakonec začnou vyzařovat z hrotů jednotlivých rotujících dvojitých čtyřstěnů „modré“ „blesky“, které se začnou vzájemně propojovat a spojí se ve výsledné energetické pole. To jsme se pokusili znázornit na posledním obrázku, ale bohužel se nám ho nepodařilo věrně namodelovat, proto je pouze symbolicky znázorněno poloprůsvitnou koulí.

Tím je cvičení Merkaby u konce.
Merkaba „Ježkovitá“ hvězdička.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *