26.10.2015

Mystika a merkaba

Mystika a energie, merkaba

Jedna z funkcí Mer – Ka – By, jak jsme si říkali, je být dopravním prostředkem, který vezme ducha a tělo do jiného světa. Přesto ale této funkce – a mnoho dalších funkcí – je nemožné dosáhnout dokud se něco nezmění uvnitř člověka.

Mer – Ka – Ba je umístěna okolo lidského těla jako trojdimenzionální geometrická síť, která leží nevyužita a nefunkční, čekající na ten správný okamžik. Když si duše, která sídlí v těle, vzpomene, že tam je a začne měnit určité své aspekty, neuvěřitelná transformace začne sílit.

Ve starověku se věřilo a dokonce se o tom psalo u Hebrejců, že Merkavah může být spuštěna určitými principy meditace. To zahrnovalo změny v dýchání a v mysli, srdci a těle, které změnily způsob, kterým člověk vnímal Realitu. Z tohoto pohledu to je začátek Osvícení.

Avšak je jasné, že Mer- Ka- Ba může být „aktivována“, jak členové hnutí New Age říkají, jinými metodami vedle instrukcí v mužském stylu použitím změn dýchání zmíněných výše. Může se stát funkční také metodami čistě Ženskými. Skrz pravdivé žití kvalit jako je láska, víra, důvěra, pravda a soucit se může Mer- Ka-Ba spontánně oživit. Jinými slovy, velmi čistý lidský charakter může být převeden do žijícího pole Mer-Ka-By okolo člověka, přestože předtím člověk ani nevěděl, že tam je.

A ano, určitě, Mer-Ka-Ba je živá. To živoucí pole, ne čistě mechanické pole energie. Protože to je živoucí pole, reaguje na lidské myšlenky a pocity, což je způsob, jak se spojit s polem. Takže tímto „počítačem“, který provází Mer-Ka-Bu je lidská mysl a srdce. Možnosti jsou nekonečné.

…… Rozpomenutí si na Mer-Ka-Bu se rozšiřuje po celém světě. Z mého pohledu, toto šíření je součástí vývoje kosmického DNA. Na Mer-Ka-Bu si teď vzpomeneme, protože je čas k rozpomenutí.

Ano, věřím, jako věřili téměř všechny starověké civilizace, že existují specifické momenty v historii lidstva, kdy probíhají velké skoky v lidském pochopení, jako Sumerové, Egypťané a civilizace Údolí Indu.

Opravdu cítím, že jsme dosáhli další z těchto velkolepých momentů lidské historie, kdy zářivé světlo se šíří po světě a další obrovský skok v lidském vědomí se dostavuje.

Na závěr to řeknu ještě jednou: Tvůj charakter je klíčem k tvému vzestupu. Nehledě na to, kdo jsi v tomto okamžiku, dobrý či špatný, můžeš změnit svůj charakter. Jako hubnutí, je to plně pod tvou kontrolou, když se na to zaměříš.

Při měnění sebe, tvá Mer-Ka-Ba se stane živou. A jakmile je živá, vše je možné.

Tento text je částečným překladem článku : http://www.spiritofmaat.com/archive/sep2/merkaba.htm překlad: Markétka (Markéta Jiříková)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *